AVIMI


AVIMI
AVIMI (second half of the third century C.E.), Babylonian amora. He was the teacher of R. Ḥisda\>\> who declared: "Many times I have been vanquished by Avimi," referring to a halakhah which Avimi had taught him (Ar. 22a). However, when Avimi forgot the tractate Menaḥot, he went to the bet midrash of R. Ḥisda his pupil, to be reminded. Avimi took the trouble to go to him personally, rather than sending for him, believing that in this way he would the better succeed in his purpose. This was in keeping with the statement, "I have toiled and achieved," meaning that he had gone out of his way and this had proved worthwhile (Men. 7a, and Rashi, ibid.). R. Ḥisda transmitted many halakhot in the name of Avimi (Suk. 16b; Ket. 71b, 100b; et al.), and also the aggadah that after the First Temple was built, the Tent of Meeting was stored away beneath the crypts of the Temple (Sot. 9a). -BIBLIOGRAPHY: Hyman, Toledot, 87–88. (Zvi Kaplan)

Encyclopedia Judaica. 1971.

Look at other dictionaries:

  • AVIMI BEN ABBAHU — (beginning of the fourth century C.E.), Palestinian amora. He had commercial contacts with Babylonia (Ket. 85a). Of his teachings almost nothing has been preserved, but he is held up as an exemplar of filial respect, his father himself praising… …   Encyclopedia of Judaism

  • Существительное в праиндоевропейском языке — Существительное  часть речи праиндоевропейского языка. Существительное в праиндоевропейском языке обладало категориями рода, числа и падежа[1][2]. Так же, как и глаголы, существительные могли быть тематические (у которых между основой и… …   Википедия

  • avis — avìs sf. (4) 1. Kp, Lkv, Sml, Tvr naminis gyvulys, laikomas vilnoms ir mėsai: Gėringa avis SD109. Vilnėtos avys daug duoda vilnų Šts. Anų visos ãvys šmulos (be ragų) Grg. Tieką avių̃ papjovė, ir mėsos nėr Arm. Netrinktų avių vilnos taukinos Grg …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvaduoti — tr. FT, NdŽ; H, H172, Q58, R, R401, MŽ, MŽ540, N, M, L, ŠT288 1. Rtr, KŽ suteikti laisvę, išlaisvinti: Išvaduok žmogų iš kalėjimo Š. Rusas išvadãvo! Kur išvadãvo, nėra duonos nė mėsos Vžn. Dėku, prieteliau, kad išvadavai mano dukterį nuog… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nurengti — nureñgti, ia, nùrengė tr. 1. nuvilkti (drabužius): Su mažais vaikais tai klapatas: juos apreñk ir nureñk Rud. ^ Tiej padotkai mus nuaus ir nureñgs (nuskurdins) Rud. Engė, kol visai nurengė – liko ant pečių skarmalėliai KrvP(Kri). | refl. tr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • padaryti — 1. tr. padirbti, pagaminti (konkretų objektą): Reikia kultuvė padaryti Zt. Padarysiu vaikams sūpynę Kt. Padaryk avimi kratinio Rdm. Padãrė sūrį kap kelmą Arm. Galėsime daugiau sviesto padaryti Ėr. Aš jau pusryčius padariaũ, eikit valgyti PnmA.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sauja — sf. (1) K; SD58, Q243, R, I, Sut, M 1. delnas ir pirštai, sudėti taip, kad galima būtų ką paimti, pasemti: Sugniauža saujė[je] popierius i degina an kokios noris lentelės Žr. Ka jau pamokos neišmoksi, su lineika dauš į saują KlvrŽ. Vos tik… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • subrukti — 1 subrùkti, sùbruka, o (sùbrukė) tr. 1. sukišti: Išsiėmęs peržvelgė laikraščius ir vėl visus subruko į kišenę J.Dov. Maišuosa būtut subrùkę [pinigus] Lp. | refl. tr.: Susibrùk rankas, bus šilčiau važiuot Jnšk. 2. sulieti, sujaukti: Jis sunku …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suvarinėti — 1 suvarinėti K, J, Rtr, NdŽ, KŽ, DŽ1; R, MŽ, N 1. Slv, Dg, Krm iter. dem. 1 suvaryti 1: Jis (piemuo) ir dirbo su vyrais, o vakare dar pristatė suvarinėti karvių iš dobilienos M.Katil. [Ganomos] žąsės leka po vieną, ne karvė – nesušauksi; kol anas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vaduoti — vaduoti, uoja, ãvo tr. KBII199, K, Š; H, H158,172, L 1. R247, MŽ330, Rtr, KŽ, Ms, Als laisvinti, daryti nepriklausomą: Vilniui vaduoti sąjunga NdŽ. Kad žinotų nors berneliai, pagelbą jam duotų, iš sunkios vergijos vaduotų V.Krėv. Žiūrėk, įkliūsi …   Dictionary of the Lithuanian Language


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.